Hit Counter
generator plotek
RSS
wtorek, 19 maja 2009

Chyba najlepszym narzędziem do utworzenia wpisu na blog jest aplikacja The Lazy Bloggers Post Generator znajdująca się pod adresem

http://www.aussiebloggers.com.au/blogpost.html

I oto przykładowy post (wpis na bloga):

quote Oh for crying out loud! I just climbed out from 
under my rock and realised I have not updated 
this since long before Shakespeare wast a boy... 
You would not believe the amount of people 
that are totally stalking me. 
Apologies to my regular readers! Even the little blue ones!.


I am flat out with any regularity, waiting for the onshore winds, just generally being

a mother to anyone unfortunate to cross my path, my day is full to overflowing from

the second I am woken by murderous Teletubbies to dawn. I am convinced that

I absolutely deserve this after all my hard work. and that I can take that big

badge off my head that says bad mother.

I swear on the bones of my ancestors you will see me writing more to you

in the future. Until I need your shoulder to cry on.

What do you mean you don't believe me? quote

 

English Translator tłumaczy to tak:

quoteOch dla krzyczenia głośnego! Tylko wspiąłem się z spod mojej skały

i uświadomiłem sobie I nie uaktualniłem

tego odtąd długo zanim Shakespeare jest chłopcem...

Nie uwierzyłbyś ilości ludzi, którzy całkowicie podchodzą mnie.

Przeprosiny do moich regularnych czytelników! Nawet mali niebiescy!.


Jestem płaski z z jakąś regularnością, czekając na od morza wiatry,

tylko ogólnie będącą matki do kogoś nieszczęśliwego, by stanąć na mój drodze,

mój dzień jest pełny, by przelewając od sekundy I jestem obudzony przez morderczego

Teletubbies, by świtać. Jestem przekonany, że I całkowicie zasługuję na to po

wszystkiej mojej twardej pracy. i, że I mogę wziąć tę dużą odznakę poza moją głową,

która mówi złą matkę.

Przysięgnę na kościach moich antenatów, że będziesz widział mnie piszącego

więcej do ciebie w przyszłości. Aż I potrzebuję, by twoje ramię płakał dalej.

Co znaczysz, że nie wierzysz mnie?quote

 

Tłumacz Google:

quoteNie płacz za głośno! Ja po prostu wspinał się spod mojej rock i zrealizowane

Mam nieaktualizowane od tego długo przed Szekspira wast chłopiec ...

Użytkownik nie wierzę z liczbą osób, które są całkowicie stalking me. Przepraszamy

do moich stałych czytelników! Nawet małe niebieskie!.


Jestem obecnie płaskie z wszelkimi regularności, czekając na onshore wiatry,

tylko ogólnie jako matka nikomu niefortunne do mojej drogi krzyżowej,

mój dzień jest pełen do wezbrany od drugiego jestem woken przez zbrodnicze Teletubbies do świtu.

Jestem przekonany, że ja absolutnie zasługują tego po wszystkich moich ciężkiej pracy.

i że mogę wziąć taki duży znaczek off głowie, mówi, że złe matki.

Przysięgam na moje kości przodków ujrzycie Mnie piśmie dla Ciebie więcej w przyszłości.

Do I need your ramię w wołanie o. Co masz na myśli nie wierzcie mi? quote

 

A Translatica:

quoteO! dla krzyczenie głośno! Ja właśnie wspiąłem się na zewnątrz spod mojego

kamienia i zdać sobie sprawę ja nie przekazałem najświeższe nowiny temu od tej pory

długo przed Shakespeare wast chłopiec... Ty nie uwierzyłbyś liczbie osób które zupełnie śledzą mnie.

Przeprosić za zrobienie moich stałych czytelników! Równy mały niebieski!.


Ja jestem wypompowany z jakąkolwiek regularnością, do od morza obrotów czekanie,

po prostu powszechnie bycie matką do nikogo niefortunnego krzyżować się z moją drogą,

mój dzień pęka w szwach od sekundy ja jestem budzony przez morderczy Teletubbies do świtu.

Ja jestem przekonywany że ja całkowicie zasługuję tak potem wszystko moja ciężka praca. itp.

ja mogę zdejmować tę dużą odznakę moja głowa która wyraża niedobre mamo.

Ja przysięgam na kościach moich przodków ty zobaczysz się z mną pisanie więcej to ciebie w przyszłości.

Aż ja chcę twojego bark na krzyk dalej. Co ty znaczysz ty nie wierzysz mi? quote

 

I co o tym myślicie...? Translatory są do ....

 

17:58, astralle
Link Dodaj komentarz »

Następną aplikacją, którą chciałabym zaproponować bloggerom jest

The Apathetic Online Journal Entry Generator
za pomocą którego można utworzyć krótkie, 
ale zabawne wpisy na bloga.
Np:
quoteSo it goes

I haven't been up to much these days. Whatever. Oh well. Eh. I haven't gotten anything done.

Current Mood: [Face] unenthusiastic quote

 

albo:

quoteI guess it doesn't bother me

Basically nothing seems worth doing. I don't care. Maybe tomorrow. That's how it is. I can't be bothered with anything recently. I've just been letting everything wash over me lately.

Current Mood: [Face] dispassionate quote

 


 
17:37, astralle
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5